آموزش شماره 123

سلام دوستان

توی این آموزش نحوه ی دیتایل و فاز دو پروژه طراحی نما رو داریم

مدرس دوره : مهندس فروزان وطن پرست