این ورکشاپ رایگان توسط گروه آموزشی فروزان وطن پرست برگزار شد.

ابتدا در این ورکشاپ یه گروه تلگرامی تشکیل شد و به سوالات هنرجویان  پاسخ داده شد ، در ویدئو آموزشی و فایل های صوتی ضبط شد و روی سایت قرار گرفت

مدرس دوره : مهندس فروزان وطن پرست